Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ B’ ΚΥΚΛΟΣ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ- 03829)

A smart backpack sprayer

with IoT embedded tech

espa_gr

Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ B’ ΚΥΚΛΟΣ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ- 03829)

The Smart-Sprayer is an optimized backpack sprayer that incorporates a range of smart & sustainable IoT technologies. It is a modern spraying tool with multiple benefits, on an economic, environmental and social level for its users.

BASIC SYSTEM PARAMETRS

The Smart-Sprayer consists of 3 main parts:

The Sprayer

The Android app

The web-app

Smart-Sprayer app

Smart-Sprayer app

Through the application, the user monitors in real time the progress of the spray job and has access to a selection of application parameters such as:

 • The flow rate
 • The spray pressure
 • The exact location of the spray
 • The amount of spray fluid applied
 • The purpose of spraying, the formulations used, the type of nozzles and more
 • Historical spraying data

The system can perform:

 • The design of new spray jobs
 • Dosage calculation of spray liquid

Finally, the user is kept informed about the suitability of the weather for spraying through EffiSpray© application.

The Web-App

The web-app stores the spray data. By use of a tablet, a mobile phone or a computer, the user has access to features such as:

 • Spray operations scheduling. The application automatically informs the user of the ideal time to spray with a 5-day forecast
 • Data entry such as: The purpose of spraying, the area to be sprayed and the formulation to be used
 • Collect and display actual spray data
 • Reference to historical data and spray maps

Smart-Sprayer app

Smart-Sprayer app

Through the application, the user monitors in real time the progress of the spray job and has access to a selection of application parameters such as:

 • The flow rate
 • The spray pressure
 • The exact location of the spray
 • The amount of spray fluid applied
 • The purpose of spraying, the formulations used, the type of nozzles and more
 • Historical spraying data

The system can perform:

 • The design of new spray jobs
 • Dosage calculation of spray liquid

Finally, the user is kept informed about the suitability of the weather for spraying through EffiSpray© application.

The Web-App

The web-app stores the spray data. By use of a tablet, a mobile phone or a computer, the user has access to features such as:

 • Spray operations scheduling. The application automatically informs the user of the ideal time to spray with a 5-day forecast
 • Data entry such as: The purpose of spraying, the area to be sprayed and the formulation to be used
 • Collect and display actual spray data
 • Reference to historical data and spray maps

Economic pros
of the Smart-Sprayer system

The use of the Smart-Sprayer
also brings benefits in other areas such as:

Economy:

 • The system ensures an even and total area coverage, reducing the working time and the amount of chemicals used, a direct economic benefit for the producer.
 • The quantity and quality of the yield is increased, which amounts to an additional indirect economic benefit.

Environment:

 • The correct application of the spray liquid is very important in order to reduce possible negative side-effects of the spray application on the environment. Improper spraying pressure may lead to uneven distribution and further displacement of the spray cloud.
 • Application at the right pressure and under the right weather conditions ensures the reduction of spray displacement to neighbouring crops and increases the effectiveness of each spray job.
 • As the spray parameters are monitored in real time, the user intervenes immediately and prevents any deviations from the desired spray.
 • By using the EffiSpray©* application for the suitability of weather conditions for spraying, the risk of environmental pollution of air, soil and water due to spraying in unsuitable conditions is minimized.

*application platform developed by AGENSO

Society:

 • By spraying at the right time, the right amount of chemical and at the right pressure, problems from possible dispersion of the spray cloud to neighbouring land plots or facilities is minimized.
 • The Smart-Sprayer system contributes to the reduction of residues of plant protection products in food.

The use of the Smart-Sprayer
also brings benefits in other areas such as:

Economy:

 • The system ensures an even and total area coverage, reducing the working time and the amount of chemicals used, a direct economic benefit for the producer.
 • The quantity and quality of the yield is increased, which amounts to an additional indirect economic benefit.

Environment:

 • The correct application of the spray liquid is very important in order to reduce possible negative side-effects of the spray application on the environment. Improper spraying pressure may lead to uneven distribution and further displacement of the spray cloud.
 • Application at the right pressure and under the right weather conditions ensures the reduction of spray displacement to neighbouring crops and increases the effectiveness of each spray job.
 • As the spray parameters are monitored in real time, the user intervenes immediately and prevents any deviations from the desired spray.
 • By using the EffiSpray©* application for the suitability of weather conditions for spraying, the risk of environmental pollution of air, soil and water due to spraying in unsuitable conditions is minimized.

*application platform developed by AGENSO

Society:

 • By spraying at the right time, the right amount of chemical and at the right pressure, problems from possible dispersion of the spray cloud to neighbouring land plots or facilities is minimized.
 • The Smart-Sprayer system contributes to the reduction of residues of plant protection products in food.

The Smart-Sprayer system is a product
co-developed by PRAPOPOULOS & AGENSO

The Smart-Sprayer system is a product co-developed by PRAPOPOULOS & AGENSO.

123, Aristotelous str.
263 35 Patra, Greece
T. +30 2610 641642

123, Aristotelous str.
263 35 Patra, Greece
T. +30 2610 641642

47, Markou Botsari str.
117 42, Athens, Greece
T. +30 210 9234473

47, Markou Botsari str.
117 42, Athens, Greece
T. +30 210 9234473